laiškas

laiškas
láiškas sm. (3) , laĩškas (4) 1. paštu ar per rankas siunčiamas susižinojimo raštas: Pirma dažnai gaudavom láiškus, o dar̃ jau retai parašo Lzd. Da tau rašo laišką (sakoma dejuojančiam, kad negauna laiško) Trgn. Jis rašo láišką po láiško 144. Paprastas láiškas . Registruotas láiškas . Įvertintas laiškas . Įkainotas láiškas NdŽ. Broliai jam pranešė laišku, kokia juos ištikusi nelaimė J.Balč. Laišku liudimą duomi R64. 2. SD160,363, KI246, Sln, Rdm ilgas siauras javo ar žolės lapas; žalias augalo stiebas: Svogūnai laiškuõs išejo Ds. Varputys laiškelį kelia saulėn iš po sniego S.Nėr. Pro bąlančių rugių laiškus linksmai žvalgėsi rugiagėlės J.Balt. Rugiai iš laiškų gražūs, o kokie išplauks – nežinia Ds. Rudenį rugys turia išeiti į keturis laiškus, tad būs geri rugiai Šts. Spėk, kokios žolės šis láiškas? Up. Geros dirvos turia javai šįmet plačius laiškus Dov. Avižų laiškaĩ kažin ko nugeltonavę Pnd. Teliokas rankiojo žolę po vieną laiškelį Ds. Láiškas byra – reikia jau rauti linus Pc. Mūsų bulvės į laiškus išaugo: laiškai buvo buinūs, o bulvės visai mažos Vdžg. Išmynė rūtą iš šaknų ir lelijėlę iš laiškų BsO46. Ei, užkris užkris tau už kaselių žalių linų laiškelis, mėlynasis žiedelis JD453. Nors rugiuose tankiai sėdu, po laiškelį tesuėdu JD1511. Kitų žolių sėmenes tiektai ing lapus ir ing laiškus išauga, o garstyčia ing medelį DP90. 3. R, K medžio ar šiaip platus augalo lapas: Apvynys leidė plačius laiškelius NS476. Jo didis vargelis buiniai bujojo: iš pašaknėlių buiniu diegeliu, iš viršūnėlės platu laiškeliu I155. 4. knygos lakštas; puslapis: Knygos tur dvidešimt ir keturis laiškus B. Tokių knygų (albumų) laiškai tušti yra, ant kurių viens ir kits šį ir tą įrašo atminimui . 5. K popieriaus lapas: Ant laĩško rašydavo J. 6. Lex109, 552, R410 raštas; raštelis; lapelis; pažymėjimas: Parašyk man laiškẽlį (kortelę) J. Laiškelis su parašu LL244. Klausk tikt šį Sėligmoną, kursai šį laiškẽlį tau duos K.Donel. 7. VI423, A1884,86 laikraštis: Pradėjo išeidinėti lietuviški laiškai prš. Atsiliepims esąs Italijos keliems laiškams pažįstams LC1878,16.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • laiškas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Paprastu arba ↑elektroniniu paštu siunčiamas pranešimas. Elektroniniu paštu siunčiamas laiškas vadinamas ↑elektroniniu laišku. Rašyklėse būna priemonių, padedančių rašyti paprastus (popierinius) arba… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • laiškas — láiškas dkt. Privatùs, tarnýbinis, méilės láiškas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • neskaitytas laiškas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninis laiškas, turintis neskaityto laiško ↑požymį. Šį požymį ↑pašto programoje turi atsiųstas, bet dar neatvertas laiškas (jei nebuvo pritaikyta šią nuostatą pakeičiančių ↑laiškų filtrų). Atvėrus… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • skaitytas laiškas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninis laiškas, turintis skaityto laiško ↑požymį. Šį požymį ↑pašto programoje turi gautas ir atvertas (bet nebūtinai perskaitytas) laiškas. Atvėrus laišką, skaityto laiško požymis jam paprastai… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • elektroninis laiškas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Pranešimas, pritaikytas persiųsti elektroninėmis priemonėmis, turintis nustatytu formatu persiuntimui reikalingą tarnybinę informaciją: paskirties adresą, informaciją apie siuntėją, teksto kodavimo metodą… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • daugiadalis laiškas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninis laiškas, sudarytas iš daugelio dalių, kuriose gali būti vartojami įvairių rūšių duomenys: ↑grynasis tekstas, ↑hipertekstas, grafika, garso ir vaizdo failai. Kokių rūšių, vadinamų ↑MIME tipais …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • falsifikuotas laiškas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninis laiškas, į kurio antraštę įrašytas neteisingas ↑siuntėjo adresas. Tokius laiškus paprastai išsiunčia ↑kompiuterių virusai arba ↑brukaliai. atitikmenys: angl. forge ryšiai: dar žiūrėk –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • apgaulingas laiškas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Laiškas, kuriame apgaulės būdu stengiamasi iš jo gavėjo išvilioti konfidencialius duomenis (banko sąskaitų duomenis, slaptažodžius, adresus ir kt.) ir jais pasinaudoti siekiant sau naudos. Apgaulinguose… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • el. laiškas — statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėk – elektroninis laiškas …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • naujienų grupės laiškas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pranešimas, siunčiamas naujienų tinklu (pvz., ↑Usenet). ↑Naujienų grupės laiškus gali matyti visi tos grupės prenumeratoriai. atitikmenys: angl. article; newsletter ryšiai: dar žiūrėk – naujienų grupė dar …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”